Specifieke massage

 – Leren voelen, ervaren, contact maken –

Specifieke massage is een  massage vorm speciaal ontwikkeld voor kinderen en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), een verstandelijke of motorische beperking of het syndroom van Down. Ook hoog gevoelige kinderen en volwassenen maken steeds vaker gebruik van deze massagevorm. Vooraf vindt een kennismaking – intakegesprek plaats. Vanuit dit gesprek gaan we stapsgewijs en op maat werken.

De specifieke massage bestaat uit diverse speciaal voor bovengenoemde doelgroepen ontwikkelde massage technieken. Een aangename druk op de huid is rustgevend voor het zenuwstelsel en kalmeert de (over)gevoeligheid. Zintuigen zoals voelen, ruiken, horen en zien kunnen met behulp van verschillende soorten massagetechnieken, oefenvormen en rustgevende muziek worden aangesproken. Heppie massage kan over de kleren heen gegeven worden wanneer men dit wil of direct op de huid als men dit aankan.

Specifieke massage werkt kalmerend en vermindert angst, verbetert het slaappatroon, helpt om aanrakingen beter te leren verdragen, verbetert de concentratie en oplettendheid, verhoogt de fysieke weerstand, biedt ontspanning aan lichaam en geest en verbetert de zintuigelijke prikkelverwerking. Hierdoor zit u lekkerder in uw vel en daardoor kunt u makkelijker contact met anderen in uw omgeving maken.

Specifieke massage kan ouders, therapeuten en begeleiders handvatten bieden om kinderen met autisme, verstandelijke beperking of bijkomende problematiek op een meer ontspannen wijze de wereld te laten beleven. Hierdoor kan men vaak makkelijker (oog)contact leggen. Tijdens de massages kan ik hiervoor gerichte adviezen en tips geven, zodat elementen uit de massage ook thuis gebruikt kunnen worden. Het kan soms tijd kosten voordat deze vorm van massage effecten laat zien, meerdere behandelingen zijn vaak nodig. Hierover kunnen we samen in het eerste gesprek afspraken maken.