Privacyverklaring Massagepraktijk Centraal

 

Massagepraktijk Centraal vindt jouw privacy belangrijk. Ik zal jouw gegevens dus op een veilige manier verwerken en gebruiken zoals dat wettelijk verplicht is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking. Voor vragen over uw privacy kun je contact met mij opnemen via praktijkcentraal@gmail.com

Wie is Massagepraktijk Centraal?
Massagepraktijk Centraal is een eenmanszaak, gevestigd te Zwolle 8013 SV, Lobeliastraat 35
Ik ben ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53291476

Welke gegevens gebruik ik?
Onderstaand geef ik jou een overzicht van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens bewaar.

Verwerking persoonsgegevens

  • Ik verwerk jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mail en andere gegevens die ik nodig heb om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en om de uitvoering van onze overeenkomst mogelijk te maken.
  • Voor een massage vraag ik jou naar jouw gezondheid (klachten), allergieën, medicijngebruik, blessures en lichamelijke klachten. Al deze gegevens noteer ik op het intakeformulier en gebruik ik om een goede en verantwoorde massage te kunnen geven. Na afloop van de massage leg ik vast hoe deze is verlopen en welke waarnemingen ik heb gedaan. Hiermee kan ik jou bij een volgende massage nog beter van dienst zijn. Deze gegevens bewaar ik 7 jaar na de laatst verrichte massage.
  • Jouw gegevens worden op papier genoteerd en bewaard met gedegen beveiligingsmaatregelen.
  • De gegevens die op de website worden ingevuld zijn naam, mailadres, telefoonnummer, datum en soort massage. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard en worden goed beveiligd opgeslagen.
  • Indien je via pin betaald worden er geen bankrekeninggegevens aan mij bekend gemaakt door de betalingsprovider.
  • Indien je per bankoverschrijving betaald is jouw bankrekeningnummer zichtbaar op mijn bankafschrift. Dit afschrift bewaar ik volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst 7 jaar.

Klachten
Mocht je onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten verwijderen zodra deze klacht is afgehandeld.

Marketing
Massagepraktijk Centraal heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden.
Massagepraktijk Centraal verwerk jouw naam, e-mail, telefoonnummer voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Sociaal Media
Op mijn Facebookpagina /website kun je een reactie achterlaten. Deze reactie wordt bewaard op de betreffende pagina. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar uit commercieel belang en zal ik bewaren totdat ik jouw reactie verwijdert. Ook jij kunt mij vragen het betreffende bericht te verwijderen. Richt jouw verzoek hiertoe aan praktijkcentraal@gmail.com

Gegevens via de site
Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van uw bericht en uw e-mailadres met, indien gewenst, uw naam en gebruikersnaam. Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Recensies over onze diensten bewaren wij totdat u een verzoek doet tot verwijdering en kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de vraag is afgerond.

Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, websitebezoeker of bezoeker van mijn sociaal media-pagina verkregen, omdat je deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Welke rechten heb je met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.
1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Massagepraktijk Centraal om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun je bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht je jouw gegevens bij een andere dienstverlener onder willen brengen, zal ik jouw gegevens op papier verstrekken.
5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de behandelingen die ik jou kan geven.

Om gebruik te maken van uw rechten kun je een verzoek sturen naar praktijkcentraal@gmail.com Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Wie ontvangt jouw gegevens?
Massagepraktijk Centraal zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.

Slotbepalingen
Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen kan aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar praktijkcentraal@gmail.com  Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens omga, kunt je dat mij ook laten weten. Daarnaast kunt je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens 93374 2509 AJ DEN HAAG 0900-2001 201 (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)